řízené utahování

100% kontrola

nad montážním procesem

Firma KAVON CZ s.r.o. se již 30 let věnuje momentovému nářadí a také systémům, které provádí řízené utahování s ukládáním dat. Jsme schopni nalézt řešení pro jakýkoliv požadavek zákazníků, kteří chtějí získat 100% kontrolu nad montážním procesem. Momentové a řízené utahování vede jednoznačně ke zkvalitnění a urychlení procesu montáže a zároveň k eliminaci případných chyb na minimum.

řízené utahování s kontrolou momentu a úhlu

Návrh a realizace pracoviště

Na trhu od roku 1991

Vlastní konstrukční kanceláře

Vývoj vlastního softwaru

Dvě autorizovaná servisní střediska v ČR

Akreditovaná kalibrační laboratoř

Klíčové faktory řízeného utahování

 • Přesné utahování na moment nebo úhel
 • Utahovací strategie pro dosažení
  optimální svěrné síly
 • Programování jednotlivých kroků
 • Odpočet zbývajících šroubů k utažení
 • Odesílání záznamů do databází
 • Přehledné statistiky
 • Výsledky lze spárovat s konkrétními díly a výrobky
 • Záloha nastavení řídicích jednotek a nářadí
 • Velmi přesné a spolehlivé nářadí pro průmysl
 • Uzamykatelné proti nežádoucím zásahům operátora
 • Akustická i vizuální signalizace
  výsledku utahování
 • Lehké, výkonné a ergonomické
 • Identifikace operátora
 • Naprogramované nářadí pro snadnou aplikaci
 • Výrazné zkrácení doby zaškolení operátorů
 • Obrazová průvodka pro operátora, krok za krokem

vícevřetenové utahování (multispindle tightening)

Špičková řešení pro automatizované utahování

Inteligentní vřetena jsou exkluzivním řešením pevné montáže, které kombinuje menší prostor, redukuje počet kabelů a nabízí vysokorychlostní provozuschopnost pro automatizované montážní aplikace.

Redukujeme náklady
 
Naše řešení umožňují propojení několika vřeten jen jedním kabelem. Na jednu řídicí jednotku je možné propojit více utahovacích vřeten. Jedná se o unikátní řešení, které redukuje náklady při pořizování více řídicích jednotek na každé utahovací vřeteno jako konkurenční dodavatelé.

Společně s naší konstrukční kanceláří tak dokážeme navrhnout individuální přípravek na utahování či manipulaci.

SYSTÉMOVÉ AKU NÁŘADÍ

SYSTÉMOVÉ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

SYSTÉMOVÉ PULSNÍ NÁŘADÍ

SYSTÉMOVÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A SOFTWARE

SOUČASNÁ SITUACE VE VÝROBNÍCH ZÁVODECH

Při komunikaci se zákazníky se často opakují podobné faktory, se kterými se většina firem musí v procesu výroby a montáže potýkat:

Nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla  /  Fluktuace operátorů  /  Přehled o průběhu montáže
Zvýšení produktivity  /  Šetření nákladů  /  Časová úspora  /  Častá obměna nářadí  Získání vyšších certifikací

S pomocí systémového momentového nářadí a softwarové návaznosti pro zpracování dat z utahování, lze všechny tyto faktory pozitivně ovlivnit. Řízené utahování je kontrolamontážního procesu plně v souladu s trendem Průmysl 4.0, a zároveň se v tomto případě nejedná o robotizaci.

 

PROBLEMATIKA V MONTÁŽNÍM PROCESU

MONTÁŽ – Nezapomnělo se na nějaký šroub? Dodrželo se pořadí utahování?

HODNOTY – Bylo to utažené na správný moment? Je to v toleranci?

OPERÁTOR – Který pracovník prováděl montáž? Kdy a kde proběhla montáž?

NÁŘADÍ – Bylo použito vhodné nářadí? Má řádnou kalibraci?

MONTÁŽNÍ DÍLY – Byly použity vhodné díly? Jsou zaznamenané čárové kódy?

METODA – Byl dodržen montážní postup? Byla zvolena správná uthovací strategie?

PROSTŘEDÍ – Na které lince proběhla montáž? Jsou podobné problémy jinde?

spolupracujeme jen s těmi nejlepšími výrobci:

rádi vám pomůžeme i s vaším projektem:

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.